مسئول امور توزیع سازمان غذا و دارو تشریح کرد؛
نحوه تهیه داروهای بیماران کرونایی در قرنطینه خانگی
‌از سوی کمیته اپیدمیولوژی وزارت بهداشت منتشر شد؛
اولین گزارش روزانه اپیدمیولوژی بیماری کرونا
طراحی و اجرا توسط: هیاهو