هرچه از شیوع بیماری کووید19 در جهان می‌گذرد، ابعاد مختلف سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی آن نیز بیشتر روشن می‌شود. فارغ از این ابعاد تاثیرات اقتصادی و حتی محیط زیستی این بیماری نیز غیر قابل کتمان است. امروزه بسیاری از مردم از دوران پسا کرونا سخن می‌گویند. دورانی که بیشتر از اینکه جنبه‌های مدیکال یا سلامت محور داشته باشند ناظر به جنبه‌های انسانی، فلسفی، اخلاقی و اجتماعی است. از سوی دیگر این بیماری به دلیل اینکه تبدیل به یک پاندمی شده از امر فردی خارج و تبدیل به یک امر اجتماعی شده است. به همین دلیل از جنبه‌های فلسفی و اخلاقی قابل بررسی است. موضوعاتی مانند اولویت درمان، چالش‌های اخلاقی پژوهش و کارآزمایی‌های بالینی، نسبت هنر با پاندمی، چالش‌های اخلاقی بیماری، دلایل فشار بر روی سیستم‌های بهداشتی و درمانی از جمله موضوعات داغ این روزهاست که تنها در محافل پزشکی مطرح نیستند بلکه گروه‌های آکادمیک در سایر رشته‌ها از جمله علوم انسانی نیز به آنها می‌‎پردازند. این موضوعات بهانه نشستی مجازی در بین اساتید اخلاق پزشکی و علوم انسانی شدتا به ابعاد انسانی و اجتماعی پاندمی کرونا بپرداند.
طراحی و اجرا توسط: هیاهو