نگاهی به پزشکان داوطلب در ایران
جراحانی که بدون چشمداشت مالی، لبخند می‌آفرینند
طراحی و اجرا توسط: هیاهو