نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در تشریح تبعات منع فعالیت همزمان پزشکان دولتی در بخش خصوصی، عنوان کرد:
یک «مصوبه» و سه بحران؛ دانشگاه‌ها از استاد خالی می‌شود/ متضرر «بیماران»
طراحی و اجرا توسط: هیاهو