گفت‌وگوی اختصاصی سپید با احمد فیاض‌بخش استاد مدیریت و اقتصاد سلامت (قسمت سوم)
میان سلامت مردم با نظام سلامت چه ارتباطی برقرار است؟
در شماره‌های گذشته، دو قسمت از مصاحبه تفصیلی خبرنگار سپید با احمد فیاض‌بخش، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران و نظریه‌پرداز سیاستگذاری سلامت و اقتصاد دارو و درمان را تقدیم خوانندگان عزیز کردیم. قسمت اول این گفت‌وگو به مروری بر انواع روش‌های پرداخت در نظام‌های سلامت و راه‌های تامین منابع مالی در این نظام‌ها اختصاص پیدا کرد و قسمت دوم به مروری بر تاریخچه استقرار نظام پرداخت مبتنی بر کارانه در بخش دولتی درمان کشورمان گذشت. در شماره پیش رو، فیاض‌بخش ضمن انتقاد به آن دسته از مدیران و فعالان نظام سلامت که تعرفه‌گذاری نادرست خدمات تشخیصی درمانی را منجر به ایجاد اختلال در نظام سلامت و درنتیجه، از دست رفتن «سلامت» مردم می‌پندارند، تلاش می‌کند جایگاه تعرفه و کارانه را در یک نظام fee for servise (همانند کشور خودمان) تبیین کرده و در نهایت از این نظریه دفاع کند که اولا مراجعه مردم به نظام سلامت فقط به دلیل سلامتی نیست و ثانیا مردم سلامتی خود را فقط از راه نظام سلامت به دست نمی‌آورند.
گفت‌وگوی اختصاصی سپید با احمد فیاض‌بخش استاد مدیریت و اقتصاد سلامت
نظام‌های پرداخت و کلاف سردرگمی به نام «تعرفه»
طراحی و اجرا توسط: هیاهو