تامين اجتماعي اعلام كرد:
تعیین نحوه دریافت حق بیمه برمبنای دستمزد سال 95
21 فروردین 1395 ساعت: 17:1سازمان تامین اجتماعی با ابلاغ دستور اداری به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور، نحوه دریافت حق بیمه بر مبنای دستمزدهای سال 95 را مشخص کرد.
به گزارش سپیدآنلاین به نقل از سازمان تامین اجتماعی، این دستور اداری در اجرای مصوبه شورای‌عالی کار، شورای‌عالی تامین اجتماعی و ماده 35 قانون تامین اجتماعی تنظیم و طی آن افزایش حداقل و حداکثر دستمزد سنواتی در سال 1395 و همچنین دستمزد مقطوع بیش از 270فعالیت مشمول دستمزد مقطوع، کارگران ساختمانی و رانندگان تعیین شده است.
در این دستور اداری آمده است: «حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی به استثنای رانندگان حمل و نقل عمومی بین شهری و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع در سال 1395 مبلغ 270 هزار و 722 ریال اعلام می ‌شود.همچنین سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1394، معادل 14درصد افزایش می‌یابد؛ مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.
براین اساس، مبنای پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه‌شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1394 از رقم روزانه 270هزار و 722ریال بیشتر است، همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته است؛ مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ 270هزار و 722ریال کمتر نباشد.
براساس این دستور ابلاغی ‌باتوجه به اینکه طبق بند3 تصویب‌نامه شورا‌ی‌عالی کار مقرر شده است، ماهیانه مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای ازسوی کارفرمایان به تمام کارگران اعم از دائم و موقت پرداخت شود به همین منظور کارفرمایان ذی‌ربط می‌‌بایست، هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یاد شده در ستون مزایای مشمول ‌همراه سایر اقلام و همچنین کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن اقدام کنند.
براساس این دستور اداری، دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون تامین اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری معادل 351هزار و 940ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل 297هزار و 800ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل 270هزار و 722ریال تعیین شده است.
باتوجه به بخشنامه شماره 7،4 مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب 2 /1 ، 3 /1 و 4 /1 برابر حداقل دستمزد سال94 به ترتیب برای کارگران درجه سه 324هزار و 870ریال، درجه 2، 351هزار و 940ریال و درجه یک 379هزار و 10ریال محاسبه و وصول می‌‌شود. با عنایت به مصوبات شوای‌عالی تامین اجتماعی و هیات امناء سازمان تامین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال‌جاری هفت برابر حداقل دستمزد روزانه معادل یک میلیون و 895هزار و 54ریال تعیین و رعایت موضوع در ماه‌های 31، 30 و 29 روزه الزامی است.»
دیدگاه کاربران
نام :    ایمیل : 

عکس خوانده نمی‌شود کد امنیتی :      

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد

طراحی و اجرا توسط: هیاهو