قائم مقام پیشین بیمه سلامت ایران:
دفترچه بیمه درمانی روستائیان فاقد ارزش است
27 دی 1394 ساعت: 18:10قائم مقام پیشین بیمه سلامت ایران گفت: « روستائیان از بیمه درمانی خود راضی نیستند. این بیمه به درد روستائیان نمی‌خورد. وزارتخانه منابعی را به بیمه روستائیان اختصاص می‌دهد ولی متاسفانه معاونت‌های بهداشتی صحیح یا نا صحییح این منابع را به عنوان بیمه روستائیان خرج می‌کنند، به طوری که این دفترچه در حال حاضر هیچ ارزشی ندارد.»
رحمت‌الله توکل ، قائم مقام پیشین بیمه سلامت ایران و رئیس تخلفات سازمان بیمه سلامت در گفت‌و با سپیدآنلاین با اشاره به اینکه دفترچه بیمه درمانی روستائیان فاقد ارزش استT گفت:«روستائیان از بیمه درمانی خود راضی نیستند. این بیمه به درد روستائیان نمی‌خورد. وزارتخانه منابعی را به بیمه روستائیان اختصاص می‌دهد ولی متاسفانه معاونت‌های بهداشتی صحیح یا نا صحییح این منابع را به عنوان بیمه روستائیان خرج می‌کنند، به طوری که این دفترچه در حال حاضر هیچ ارزشی ندارد .»
وی ادامه داد: «شرایط به نحوی شده که پزشک شهر و حتی پزشک روستا به این بیماران توجهی نمی‌کند. اگر دفترچه‌ها را نگاه کنید پشت تمام دفترچه ها یا روی دفترچه ها از قبل پزشک یا مسئول مربوطه مهر زده و بدون اینکه حضور داشته باشد به بیمار می گویند برو. هیچ وقت این دفترچه ارزشی برای روستائیان بنداشته است.»
توکل گفت: «بیمه‌ها اعم از تامین‌اجتماعی، سلامت و روستایی و دفترچه‌ها باید یکسان‌سازی شود تا همه به طور یکسان از امکانات و مزایای درمان کشور استفاده کنند. بیمه‌ها باید به طور مستقل کار درمان را انجام دهند چرا که اقدامات سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه آنان را از مسیر اصلی خود دور می‌کند و کارشان را به درستی انجام نمی‌دهند.»
دیدگاه کاربران
نام :    ایمیل : 

عکس خوانده نمی‌شود کد امنیتی :      

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد

طراحی و اجرا توسط: هیاهو