خسارات خارج از شمول بیمه شخص ثالث تعیین شد
1 آذر 1394 ساعت: 12:9خسارات خارج از شمول بیمه شخص ثالث با تصویب نمایندگان مجلس تعیین شد.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خانه ملت، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با تصویب ماده‌ای از این قانون، مواردی را از شمول بیمه موضوع این قانون خارج کردند.

مواردی از این لایحه که با تصویب نمایندگان از شمول قانون آن خارج شده، به شرح زیر است:

خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن

خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو

جریمه یا جزای نقدی

اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است.
طراحی و اجرا توسط: هیاهو