صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
راه‌اندازی 21هزار تخت بیمارستانی در سال‌جاری

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، سیدعلی صدرالسادات در سیزدهمین پودمان مدیران دفاتر فنی دانشگاه‌های علوم پزشکی به تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های عمرانی وزارت بهداشت پرداخت.
صدرالسادات پرداخت و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، تداوم اجرای طرح تحول سلامت، تکمیل شبکه بهداشت، استانداردسازی فضاهای درمانی، بهداشتی و آموزشی، مشارکت با بخش خصوصی در قالب پروژه‌های ppp و جذب منابع خیرین و استفاده بیشتر از تسهیلات بانکی را از جمله برنامه‌های عمرانی معاونت توسعه اعلام کرد.
وی ارتقا و بهبود ساختار و تشکیلات دفاتر فنی، استفاده از دستاوردها و تجارب جهانی، ساخت بیمارستان‌های بزرگ، جایگزینی بیمارستان‌های فرسوده، اتمام پروژه‌های درحال اجرا و پرهیز از شروع پروژه‌های جدید و نگهداشت مکانیزه منابع فیزیکی را نیز از دیگر برنامه‌ها در حوزه عمرانی برشمرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درخصوص تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بر ضرورت تکمیل بالغ بر 1500پروژه نیمه تمام بیمارستانی، درمانی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی در حوزه سلامت و محدودیت منابع عمومی اشاره کرد و گفت: «برآورد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام حدود 20هزار میلیارد تومان است.» صدرالسادات طرح تکمیل21هزار تخت بیمارستانی با استفاده از منابع ماده 37 ( یک درصد مالیات بر ارزش افزوده) را برنامه این معاونت عنوان کرد.
وی گفت: «پیش‌بینی می‌شود 9هزار تخت بیمارستانی نیز در سال 95 محقق شود و بقیه تخت‌های بیمارستانی بالغ بر 7هزار تخت در سال96 به بهره‌برداری می‌رسد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، پیشرفت فیزیکی متوسط پروژه های باقیمانده در طرح را 66درصد و تعداد پروژه‌های بیمارستانی موجود در این طرح را 147پروژه به ظرفیت 19.551تخت کل عنوان کرد.
صدرالسادات بر تداوم اجرای طرح تحول سلامت تاکید کرد و ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای اجرای مطلوب طرح تحول سلامت را ضروری دانست و بر تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی طرح تحول سلامت تا پایان سال 95 تاکید کرد. وی گفت: «1278 پروژه طرح تحول سلامت با زیربنایی بالغ بر 795هزار و 514مترمربع را در دست اجرا داریم که تعداد 351پروژه های تکمیل شده و 31درصد پروژه های نیمه تمام پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.»
وی با بیان اینکه برآورد اولیه اعتبار مورد نیاز برای تکمیل کلیه پروژه ها بالغ بر 1860میلیارد تومان است، افزود: «اعتبار پرداخت شده به دانشگاه ها بالغ بر 1500میلیارد تومان است.» معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درخصوص تکمیل خانه‌های بهداشت به ضرورت اهمیت پیشگیری قبل از درمان و لزوم ایجاد زیر ساخت فیزیکی برای ارائه خدمات بهداشتی اشاره کرد و گفت: «تکمیل خانه های بهداشت براساس طرح گسترش شبکه ، تکمیل مراکز بهداشتی براساس طرح گسترش شبکه، تکمیل اولویت روستاها و مناطق محروم (حاشیه شهرها) بر شهرها ، اولویت بهداشت و فعالیت‌های پیشگیری بر درمان، اولویت درمان سرپایی بر درمان بستری و اولویت درمان عمومی بر درمان تخصصی از برنامه‌های ما است.»