صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
بیش از 90درصد تجهیزات سرمایه‌ای بیمارستان‌ها وارداتی است

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایرنا، علی ماهر با بیان این مطلب اظهار داشت: «حدود 900بیمارستان در کشور فعال است که 170بیمارستان آن دولتی و در دانشگاه‌های علوم پزشکی است و بقیه بیمارستان‌ها غیردولتی، خیریه و خصوصی هستند. همچنین ازنظر تیپ ساخت بیمارستانی تا قبل از انقلاب عمده نقشه بیمارستان‌های کشور براساس تیپ آمریکایی ساخته می‌شد اما از سال64 و با تشکیل وزارت بهداشت نقشه‌های ساخت بیمارستان در کشور بومی شد و ازنظر تیپ ساخت بیمارستان خودکفا شدیم.»
ماهر افزود: «نقشه‌های بومی ساخت بیمارستان در کشور در سه سطح بیمارستان‌های 96، 128 و 256 تختخوابی تعریف می‌شوند که بیمارستان‌های 96 و 128 تختخوابی برای شهرهای کوچک و بیمارستان‌های 256 تختخوابی در مراکز استان‌ها ساخته می‌شوند.»
ماهر با بیان اینکه تاکنون حدود 100بیمارستان براساس نقشه‌های بومی در کشور ساخته شده است، یادآورشد: «عمده این بیمارستان‌ها تحت مدیریت سازمان تامین اجتماعی است زیرا این سازمان از دهه70 ساخت بیمارستان را شروع کرد و کمتر از 10بیمارستان خارج از تیپ نقشه‌‌های بیمارستان‌های بومی ایران در این سازمان ساخته شده است.»
وی درخصوص بیمارستان‌های دولتی وزارت بهداشت نیز ابراز داشت: «بیشتر 170بیمارستان دولتی کشور قدیمی هستند و حدود 10بیمارستان در این بخش براساس تیپ‌های بومی ایرانی ساخته شده‌اند.»
ماهر تصریح کرد: «درمورد تجهیزات سرمایه‌ای بیمارستانی مانند تجهیزات اتاق عمل، بخش‌های مراقبت‌های ویژه، تجهیزات تشخیصی مانند ام‌آر‌آی، سی‌تی‌اسکن و دستگاه‌های رادیولوژی وابسته به خارج هستیم و بیش‌از 90درصد این تجهیزات از خارج وارد می‌شود.»
وی افزود: «تولید این تجهیزات تقریبا در انحصار چهار برند اصلی آلمانی، ژاپنی، هلندی و آمریکایی است و تکنولو‍‍ژی ساخت این تجهیزات را به کشورهای دیگر نمی‌دهند. البته درمورد تجهیزات سبک بیمارستانی مانند تخت بیمارستانی و لوازم مصرفی بخش عمده نیاز کشور در داخل تولید می‌شود.»