صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
جریان استعفاء تنها از یک سوء‌تفاهم ناشی شد

به گزارش تسنیم به نقل از شورای اسلامی شهر تهران، مهدی چمران در دویست و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: موضوعی که در هفته گذشته پیرامون استعفای آقای طلایی به وجود آمد یک موضوع داخلی بود که حتی در صحن علنی نیز مطرح نشد و تنها از یک سوء تفاهم ناشی شد.

وی ادامه داد: ما در صحن شورا رای گرفتیم که متن آن مصوبه موجود است که هر 15 روز یکبار گزارش دبیران شورایاری مناطق در شورای اسلامی شهر تهران قرائت شود و سه شنبه گذشته این امر حتی در دستور جلسه نیز گذاشته نشده بود.

چمران افزود: آقای طلایی دوست ، برادر و عزیز ما است و آن روز از این موضوع اطلاع نداشتند و همین امر هم موجب سوءتفاهم شده بود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: آقای طلایی با قدرت به کار خود در شورا ادامه می‌دهند و شورا همچنان بر مدار همدلی و وحدت به کار خود ادامه خواهد داد.