با دکتر محمود جباروند رئیس سابق بیمارستان فارابی
پزشکی همه عشق من است

بازنشر مصاحبه اختصاصی سپید با محمود جباروند در تاریخ 30 فروردین 1396

محمودجباروند، استاددانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی، فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی است. او سالها رییس بیمارستان فارابی بود و توانست منشا خدمات باارزشی شود. جباروند را اگر بخواهیم فقط با یک ویژگی نام ببریم مهربانی اوست.
طراحی و اجرا توسط: هیاهو