صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
نتایج نهایی آزمون دستیار تخصصی پزشک خانواده اعلام شد

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از مهر، تمامی پذیرفته‌شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشک خانواده موظف هستند از روز سه شنبه ۹ آذرماه ۹۵ به دانشگاه محل پذیرش مراجعه و مراحل ثبت نام را انجام دهند.
پذیرفته‌شدگان در هنگام ثبت‌نام باید با توجه به سهمیه پذیرش خود، اصل مدارک لازم جهت استفاده از سهمیه مربوط(نوع پذیرش به دانشگاه‌های علوم پزشکی محل آموزش اعلام شده است) را براساس مندرجات راهنماها و دستورالعمل‌های مربوط، به دانشگاه محل پذیرش ارائه کنند.
عدم ثبت‌نام در موعد مقرر و یا عدم شروع به آموزش در زمان‌های اعلام شده و نیز اعلام انصراف پس از شروع به آموزش جهت پذیرفته‌شدگان به منزله انصراف قطعی فرد پذیرفته شده محسوب خواهد شد و از شرکت در آزمون نوبت آینده محروم می‌شود.
گفتنی است تعداد ۱۱۰نفر در آزمون دستیاری پزشک خانواده امسال شرکت کردند که از این تعداد ۸۰نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که در نهایت ۶۰نفر در نتایج نهایی پذیرفته شدند.