صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
آغاز برنامه پایش و نظارت بر روند اجرای طرح تحول در حوزه بهداشت

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت، ناصر کلانتری در حاشیه نشست اعضای گروه‌های پایش و نظارت، اظهار داشت: «این جلسه درباره آغاز برنامه پایش و نظارت بر روند اجرای طرح تحول در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بود.»
کلانتری افزود: «حوزه گسترش معاونت بهداشت اقدام به تشکیل گروه‌های متخصص شامل کارشناسان فنی برنامه‌ها، کارشناسان فنی گسترش واحدهای بهداشتی و درمانی و کارشناسان امور مالی در کنار هم کرده است. این تیم‌ها برای نظارت و ارزشیابی و پایش تک تک اقداماتی که در برنامه تحول در حوزه بهداشت نوشته شده بود، به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اعزام می‌شوند.»
وی گفت: «در این برنامه‌ها بر مواردی از قبیل فرآیند استقرار برنامه تحول شامل انتخاب محل پایگاه‌ها و مراکر خدمات، کارکنانی که باید در این مراکز باشند، نحوه آموزش این نیروها، نحوه به‌کارگیری آنها، پرونده‌های الکترونیک سلامت، استقرار زیرساخت پرونده الکترونیک سلامت و برنامه‌های خدماتی که در این واحدها به مردم ارائه می‌شود، نظارت می‌شود.»
قائم‌مقام معاون بهداشت اضافه کرد: «همچنین منابع مالی که از طریق حوزه بهداشت و ردیف های متمرکز به دانشگاه‌ها داده شده و نحوه هزینه کرد و محل هزینه کردشان براساس برنامه تحول کنترل می‌شود و مواردی که از محل اصلی هزینه خارج شده و در محل دیگری هزینه شده باشد، مشخص می شود و با دانشگاه مربوطه برخورد قانونی صورت می‌گیرد. دانشگاه‌هایی هم که درست کار کردند تشویق می‌شوند.»
کلانتری تاکید کرد: «این نظارت‌ها موجب حفاظت مالی از حوزه بهداشت و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها می‌شود.»