صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
بررسی برنامه ششم به مجلس آینده موکول شد

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت بررسی لایحه بودجه سال 95 و برنامه ششم اظهار داشت: روز گذشته آیین‌نامه داخلی کمیسیون تلفیق در رابطه با بودجه تصویب شد. اکنون کمیسیون‌های تخصصی مشغول بررسی احکام و ارائه پیشنهادات هستند و حدود 10 روز دیگر نظرات به کمیسیون تلفیق بودجه خواهد آمد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 مجلس تاکید کرد: پس از آن مجلس برای انتخابات آماده می‌شود و مجدداً 9 اسفند کمیسیون تلفیق بررسی بودجه را شروع خواهد کرد و تا پایان اسفند نهایی می‌شود و بعد از 15 فروردین در دستورکار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.

این نماینده مجلس یادآور شد: با این اوصاف دولت مکلف است لایحه بودجه چند دوازدهم بیاورد. همچنین طبق طرح دو فوریتی که در مجلس رای نیاورد، جمع‌بندی این بود که به جای طرح دو فوریتی حکم تمدید قانون برنامه پنجم توسعه تا زمان تصویب برنامه ششم در بودجه ذکر شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 مجلس تاکید کرد: بر اساس زمان‌بندی خردادماه سال آینده بررسی برنامه ششم شروع خواهد شد و احتمالاً تا شهریورماه ادامه خواهد داشت، بنابراین قطعاً به مجلس نهم نخواهد رسید و نمایندگان مجلس آن را بررسی خواهند کرد.

وی ادامه داد: طبق صحبت‌هایی که رئیس مجلس با دولت داشته است، سازمان مدیریت تا چند روز آینده، لایحه چند دوازدهم ارائه خواهد کرد و ذیل آن ذکر می‌شود تا زمان تصویب برنامه ششم، برنامه پنجم تمدید خواهد شد.