صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
جزئیات طرح تربیت پرستار در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، علیرضا ایرج‌پور با تشریح اقدامات و اهداف طرح تربیت پرستار، مسئولیت روزآمد کردن این آئین‌نامه را برعهده کارگروه توسعه علوم پرستاری دانست و افزود: «پیرو واسپاری کارگروه توسعه علوم پرستاری به منطقه7 آمایشی کشور و براساس تفاهم‌نامه فی‌مابین معاونت آموزشی وزارت بهداشت و سرپرست دبیرخانه منطقه7 آمایشی، موضوع توسعه علوم پرستاری به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واگذار شد.»
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ازجمله اقدامات صورت گرفته در این خصوص را تهیه فرم نظرسنجی از کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی پیرامون آئین‌نامه مذکور و نظرسنجی درخصوص اولویت‌های سایر محورهای ماموریت واسپاری شده برشمرد و از زیرساخت‌های گسترش دریافتی نیروی انسانی، جذب و تامین نیروی هیات علمی متخصص و توسعه و بازنگری کریکولوم آموزش به‌عنوان سرمحور ماموریت‌های واسپاری شده نام برد.
ایرج‌پور از نکات مهم این آئین‌نامه را متمرکز بودن پذیرش دانشجوی پرستاری ازطریق آزمون سراسری نام برد و با اشاره به تولیت کامل دانشکده‌های پرستاری و مامایی در پذیرش تا فراغت از تحصیل دانشجویان از تشکیل کارگروه انعقاد تفاهم‌نامه خبرداد و خاطرنشان کرد: «ترکیبی از معاونین آموزشی و درمانی دانشگاه، رئیس و معاونین دانشکده‌های پرستاری و مامایی، رئیس و مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزش درمانی و یک عضو هیات علمی از سازمان نظام پرستاری، تفام‌نامه مشارکت بیمارستان در تربیت دانشجوی پرستاری را تنظیم می‌کنند.»
رئیس کارگروه توسعه علوم پرستاری با اشاره به مسئولیت دانشکده‌های پرستاری و مامایی نسبت به تربیت نیروی آموزشی برای تربیت پرستاران و افزایش ظرفیت سالیانه که ازطریق شورای گسترش دانشگاه‌ها به سازمان سنجش آموزش پزشکی منعکس می‌شود، اظهار داشت: «در این آیین‌نامه امکان بورسیه شدن دانشجویان برای بیمارستان‌های دولتی و خصوصی پیش‌بینی شده است،. در این صورت بیمارستان‌ها می‌توانند با اعلام فراخوان از دانشجویان درحال تحصیلی بورسیه بگیرند. ضمنا درخصوص بیمارستان‌های خصوصی انتخاب نیروهای بورسیه با خرید خدمت یا پرداخت هزینه‌های ناشی از تربیت دانشجوی پرستاری به دانشگاه‌های تربیت‌کننده همراه خواهد بود.»