صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
سکوت سجادی و واکنش به ناراحتی وزیر ورزش

نصرالله سجادی پس از پایان جلسه عمومی مجمع فدراسیون فوتبال ترجیح داد صحبت نکند. او در واکنش به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه به نظر می‌رسید وزیر ورزش و جوانان با ناراحتی جلسه را ترک کرده است، گفت: این موضوع را نمی‌دانم اما وزیر ورزش ناراحت نبود.