صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
مصونیت در برابر کرونا با واکسن آسترازنکا طی مدت کوتاهی کاهش می‌یابد

به گزارش سپید، محققان معتقدند که به برنامه‌های تقویت‌کننده‌ای برای کمک به حفظ مصونیت در برابر بیماری‌های شدید در افراد دریافت‌کننده واکسن آسترازنکا نیاز است.

پژوهشگران اسکاتلند و برزیل داده‌های ۲ میلیون نفر در اسکاتلند و ۴۲ میلیون نفر در برزیل که با واکسن آسترازنکا واکسینه شده بودند را تجزیه و تحلیل کردند.
در اسکاتلند در مقایسه با ۲ هفته پس از دریافت دوز دوم، احتمال بستری شدن در بیمارستان یا مرگ بر اثر کووید۱۹ تقریبا پنج ماه پس از واکسیناسیون حدود پنج برابر افزایش یافت.

کارشناسان اظهار کردند: «این کاهش اثربخشی ابتدا حدود سه ماه پس از دریافت واکسن ظاهر می‌شود؛ زمانی که خطر بستری شدن در بیمارستان و مرگ ۲ برابر بعد از دریافت دوز دوم است.»

پس از آن این خطر تنها کمتر از چهار ماه پس از دوز دوم واکسن سه برابر افزایش می‌یابد.

این ارقام در برزیل نیز مشابه بود.

محققان داده‌های اسکاتلند و برزیل را با فاصله زمانی مشابهی بین تزریق دوزها، یعنی ۱۲ هفته و بر اساس اولویت‌بندی اولیه افراد واکسینه شده، مقایسه کردند.
این افراد در معرض بالاترین میزان خطر ابتلا به بیماری‌های شدید قرار داشتند و شامل کارکنان مراقبت‌های بهداشتی بودند.

با این حال طی مطالعه نوع غالب در هر کشور متفاوت بود(دلتا در اسکاتلند و گاما در برزیل)؛ به این معنا که کاهش اثربخشی واکسن احتمالا به دلیل از بین رفتن اثر آن و تاثیر سویه‌های مختلف است.

این مطالعه همچنین اثربخشی واکسن را در فواصل ۲ هفته‌ای مشابه با مقایسه نتایج افرادی که واکسینه شده‌اند با افرادی که واکسینه نشده‌اند، تخمین زد.
با این حال کارشناسان هشدار دادند در مورد این ارقام باید احتیاط کرد زیرا مقایسه افراد واکسینه ‌نشده با افراد واکسینه شده با ویژگی‌های مشابه، به ویژه در گروه‌های سنی بالاتر که اکنون افراد زیادی در این گروه واکسینه شده‌اند، سخت‌تر خواهد بود.ایسنا