صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
اتصال ایستگاه راه‌آهن تهران با خط ۳ مترو

به گزارش فارس، وحید علی‌قارداشی مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت تاسیسات زیربنایی راه‌آهن‌، با تاکید بر اینکه یکی از اصول پذیرفته شده در سیستم حمل و نقل ترکیبی دنیا، اتصال راه‌آهن به متروی شهری است، افزود: لازم است با یکی شدن سیستم‌های ریلی درون شهری و برون شهری و یکپارچه شدن آنها، حمل و نقل ترکیبی به درستی شکل گیرد و چاره‌ای این کار فقط اتصال راه‌آهن و مترو در مرکز شهر‌های بزرگ است.

وی با تاکید بر لزوم اتصال راه‌آهن برون‌شهری به سیستم مترو در داخل شهر‌ها توضیح داد: در حال حاضر موضوع اتصال ایستگاه راه‌آهن تهران با خط 3 متروی تهران را دنبال می‌‌کنیم، مشاوری برای این پروژه اخذ شد که همان مشاوری است که خط 3 متروی تهران را مطالعه کرده است؛ این مشاور هم‌اکنون در حال بررسی اتصالات خط 3 متروی تهران به ایستگاه راه‌آهن است.علی‌قارداشی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم ایستگاه‌های مختلف راه‌آهن به ایستگاه‌های مختلف خطوط مترو متصل شود، گفت:‌ مشاور مذکور همچنین در حال مطالعه و طراحی اتصال مترو به‌ ایستگاه قطار حومه کرج‌ است.

مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت تاسیسات زیربنایی راه‌آهن بیان کرد: تلاش می‌کنیم ‌در محوطه فرودگاه مهرآباد ایستگاه راه‌آهن داشته باشیم و اتصال راه‌‌آهن به خطوط 4 و خطوط 8 متروی تهران که در آینده تکمیل می‌شود، انجام خواهد شد تا‌ محوطه مهرآباد هم به شبکه ریلی برون‌شهری متصل شود.