صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
آمادگی برای خطرناک‌ترین گونه کرونا در سطح جهان

به گزارش سپید، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در مورد تهدید خطر خطرناک‌ترین گونه کووید۱۹ در جهان هشدار می‌دهد.

تدروس آدهانوم در سیزدهمین جلسه کمیته بین‌المللی المپیک اظهار کرد: «ممکن است یک گونه ویروس کرونای جدید در جهان ظاهر شود که خطرناک‌تر از نوع دلتا باشد.»

به گفته آدهانوم، گسترش بیشتر عفونت در سراسر جهان می‌تواند منجر به ظهور یک گونه جدید شود.

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در توضیحات خود نسبت به هشدار پیدایش گونه خطرناک‌تر گفت: «هرچه ویروس کرونا گسترش یابد، انواع بیشتری از ویروس ظهور خواهد کرد و حتی خطرناک‌تر از نوع دلتا که اکنون صدمات زیادی وارد می‌کند، گریبان‌گیر خواهد بود. احتمال اینکه یکی از گونه‌ها بتواند نسبت به واکسن مصون باشد و ما را به همان روزهای ابتدا برگرداند، بالاتر است.»

آدهانوم توضیح داد: «اکنون یک بحران بی‌سابقه وجود دارد که نیاز به اقدامات بی‌سابقه دارد.»

دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در طی سخنرانی خود، هدف اصلی این سازمان را در مبارزه با کووید۱۹ نیز اعلام کرد.

وی تاکید کرد: «این کار برای اطمینان از واکسینه شدن ۷۰ درصد جمعیت در هر کشور جهان تا سپتامبر ۲۰۲۲ است.»

به گفته آدهانوم، همه گیری ممکن است قابل کنترل باشد اما پایان دادن به این مشکل، به ۱۱ میلیارد دوز داروی پیشگیرانه نیاز دارد.