صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
اینفوگرافیک / مقایسه اصلی‌ترین واکسن‌های حال حاضر کرونا

به گزارش سپید، نوع ساخت، نگهداری و میزان اثربخشی هرکدام از این واکسن‌های با یکدیگر متفاوت است. در این اینفوگرافیک به این چهار واکسن کرونا و برخی ویژگی‌ها و تفاوت‌های آنها اشاره شده است.