صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
غفلت کنیم، تا آبان ماه هزارنفر را درهر روز ازدست خواهیم داد

با شیوع پاندمی کرونا در جهان، این موسسه هم در بخشی از پایگاه اینترنتی خود به نشانیhttps://covid19.healthdata.org به صورت روزانه به ارزیابی میزان ارجاع بیماران به بیمارستان‌ها، مرگ‌و‌میر روزانه و کل، عفونت و آزمایش‌های روزانه و مواردی از این دست درخصوص تعدادی از کشورهای جهان ‌می‌پردازد.

این پیش‌بینی‌ها براساس سناریوهای مختلفی که ممکن است در آینده رخ دهد، ارائه می‌شود.
این سناریوها از این قرار هستند؛

1- currenprojectio- (شرایط فعلی ادامه پیدا کند)

2- Mandates easing (بازگشایی‌ها انجام شوند)

3- Universa- maks (استفاده عمومی از ماسک در 95 درصد مردم رعایت شود)

نمودار Tota- deaths (میزان کل مرگ‌ومیر) در ایران

1- براساس سناریوی نخست، (currenprojection) در صورتی که اوضاع با همین شرایط فعلی ادامه پیدا کند، تا اول ماه نوامبر سال 2020 که برابر با یازدهم آبان ماه 99 خواهد بود، 51968 نفر در ایران جان خود را از دست خواهند داد.

2- براساس سناریوی دوم (Mandates easing) که مربوط به زمان انجام بازگشایی‌ها است، باز هم 51968 نفر جان خود را از دست خواهند داد که این نشان می‌دهد وضعیت فعلی ما (currenprojection) با وضعیتی که در آن بازگشایی‌ها اتفاق افتاده باشد (Mandates easing) که بدترین وضعیت موجود در دوران پاندمی است، تفاوتی نداشته و این هشداردهنده است.

3- اما براساس سناریوی سوم (universa- masks) که شرایطی است که در آن حداقل 95 درصد از مردم در هر زمان و مکانی از پوشش ماسک استفاده کنند، میزان کل مرگ و میر کشورمان تا تاریخ 11 آبان ماه، تقریبا به نصف و عدد 26113 نفر خواهد رسید و این مورد هم اهمیت استفاده همگانی و البته صحیح از ماسک را نشان می‌دهد.

نمودار Daily deaths (مرگ‌ومیر روزانه) در ایران

1- براساس سناریوی نخست، (currenprojection) در صورتی که اوضاع با همین شرایط فعلی ادامه پیدا کند، تا اول نوامبر سال 2020 (یازدهم آبان) آمار مرگ‌ومیر روزانه هموطنانمان به عدد 914 نفر خواهد رسید.

2- در سناریوی دوم (Mandates easing) که مربوط به زمان انجام بازگشایی‌ها است، باز هم همان وضعیتی که در نمودار مجموع مرگ‌ومیر شاهد بودیم را مشاهده می‌کنیم. یعنی میزان مرگ‌ومیر روزانه در شرایط انجام بازگشایی‌ها، با وضعیتی که الان در کشور حاکم است، هیچ فرقی ندارد و تا یازدهم آبان‌ماه، میزان مرگ روزانه در کشورمان به عدد 914 نفر خواهد رسید و این هشداردهنده است.

3- اما در سناریوی سوم (universa- masks) که مربوط به استفاده حداکثری مردم از پوشش ماسک است، آمار مرگ‌ومیر روزانه هم به نصف سناریوهای اول و دوم تقلیل یافته و تا اول نوامبر (یازدهم آبان) به 121 نفر خواهد رسید. یعنی به مراتب از وضعیت فعلی ما هم کمتر.