صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
در تهیه واکسن از مراکز معتبر جهانی اقدامی عاجل مبذول داریم!

به گزارش سپیدمتن این نامه به شرح زیر است

ریاست محترم جمهور ی اسلامی ایران جناب اقای روحانی

با سلام و‌ دعای خیر
همانگونه که مستحضرید بیماری کوید ۱۹ هرروز جان عده زیادی از هم‌وطنان مارا میگیرد و‌تعداد بسیاری را از کارافتاده و معلول میکند و‌متاسفانه درمان مشخص و‌کاملی هم برای ان تا این زمان پیدا نشده است و پیشگیری تنها راه نجات مردم‌ عزیز ماست وتاخیر در ساماندهی یک برنامه جامع پیشگیری عواقب بسیار وحشتناکی را برای ملت ما خواهد داشت.

بر طبق نظر اکثر کارشناسان اصلی ترین راه نجات ازاین بیماری تهیه واکسن موثر است و‌بسیاری از کشورها تا کنون نسبت به تولید آن اقدام و‌ یا برای خرید ان برنامه ریزی های لازم را به عمل اورده اند‌‌ علیرغم ایمان به وجود ساز وکار ساخت واکسن توسط دانشمندان ما در داخل کشور ، نیاز انبوه و فوریت و الزامی که کشندگی بیماری برای ما ایجاب می کند ما را بران میدارد ضمن در پیش گرفتن راهی عملی برای ساختن واکسن درداخل هم زمان در تهیه این واکسن از مراکز معتبر جهانی اقدامی عاجل مبذول داریم تا تاخیر در واکسیناسیون جمعی مردم مارا به ناچار با فاجعه ای ملی مواجه نگرداند.

البته تهیه واکسن از مراکز معتبر جهانی منافاتی با تلاش شرکتهای داخلی برای ساخت بومی واکسن درایران نخواهد داشت عنایت دارید در صورت دستیابی به تولید انبوه واکسن درداخل به دلیل وسعت استفاده از ان درجهان مشکلی در مصرف ان نخواهدبود اما اگر صرفا منتظر تولید داخلی باشیم چه بسا در ان هنگام با توجه به نیاز مبرم جهانی دچار بحران کمبود واکسن گردیم و‌ باعث‌ به وجود امدن بک‌فاجعه انسانی در‌کشور شویم.

ما امضاء کنندگان این نامه درخواست داریم ریاست محترم جمهور دستور تهیه واکسن از هر کشوری که وزارت بهداشت انرا تایید مینماید را صادر فرمایند وحتی اگر ما بتوانیم در برنامه های مطالعاتی شرکتهای معتبر هم مشارکت کنیم شاید نسبت به کاهش هزینه خرید هم اقداماتی صورت گیرد.

با تشکر

جمعی از کادر درمان