صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
هشدار کمبود دارو به دلیل تاخیر در تامین ارز

به گزارش سپید آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، احمد شیبانی در نامه‌ای به شانه ساز رییس سازمان غذا و دارو با توجه به موجودی حداقلی کارخانجات به دلیل عدم تخصیص و تامین ارز، پیگیری تخصیص و تامین ارز از بانک مرکزی را خواستار شد.

در این نامه آمده‌ است:‌ همانگونه که حضوراً به استحضار رسید با عنایت به اینکه مواد اولیه و سایر مواد ملزومات تولید دارو در کارخانجات داروسازی در حداقل میزان موجودی بوده و اینکه برخی از مواد هم به دلیل شرایط خاص و عدم تخصیص و تامین به موقع و ناکافی ارز موجود نمی‌باشند و ادامه این روند موجب به وجود آمدن وضعیت و شرایط نامطلوب و نگران‌کننده‌ای شده است و اگر تصمیم و اقدام عاجلی صورت نگیرد شاهد کمبود و نبود اقلام داروهای تولید داخل و ادامه آن خواهیم بود.

ضمن اینکه متاسفانه میران ارزی هم که از ابتدای سال تاکنون به صنعت داروسازی تعلق گرفته کافی نبوده و رفع نیاز ‌نماید، لذا به منظور عبور هرچه سریعتر از این وضعیت و جلوگیری از کمبودها و نبودهای اقلام دارویی تولید داخل پیشنهاد می‌شود و انتظار می‌روند که پیگیری بیشتر و مستمر از طریق بانک مرکزی و مراجع ذیربط در خصوص تخصیص و تامین ارز صورت گیرد و مسئولین ذیربط بانک مرکزی توجه خاصی به تخصیص ارز دارو بخصوص در بخش صنعت معمول نمایند.

در غیر این صورت شاهد عوارضی خواهیم بود که جبران آن برای تامین دارو با چندین برابر تخصیص ارز و با توجه به منابع ارزی موجود غیرممکن خواهد بود. بدیهی است این سندیکا آماده هرگونه همکاری و اقدام هماهنگ با آن سازمان محترم با امکانات و تجربیات موجود می‌باشد.
احمد شیبانی
رییس سندیکا صاحبان صنایع داروهای انسانی