صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
شواهدی مبنی بر تضعیف ویروس کرونا وجود ندارد

به گزارش سپید آنلاین، علیرضا زالی در اخبار شبکه پنج اظهارکرد: طی روز‌های گذشته شاهد افزایش تردد‌ها در بافت شهری تهران بودیم و یکی از نگرانی‌های ما این است که مردم مسائل بهداشتی را به طور دقیق رعایت نمی‌کنند و تردد‌های غیرضروری در سطح شهر دارند.

وی ادامه داد: شواهد علمی مبنی بر تضعیف ویروس کرونا وجود ندارد و رعایت بهداشت فردی مردم و کاهش تردد افراد پرخطر در سطح شهر تهران از جمله عوامل کاهش آمار‌هاست.

زالی بیان کرد: اگر افراد پرخطر به بافت شهری برگردند میزان مراجعه بیماران به بیمارستان افزایش می‌یابد و در اپیدمی‌ها یکی از خطرناکترین مسائل این است که مردم فکر کنند که این بیماری کنترل شده است.

فرمانده ستاد مدیریت مقابله با کرونا در تهران گفت: نسبت به روز گذشته شاهد کاهش یک‌ونیم درصدی در آمار‌های هستیم و تغییر چندانی نداشتیم. برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید مردم مسائل بهداشت فردی را رعایت کنند و از تردد‌های غیرضروری در سطح شهر بپرهیزند.