صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
سازمان تامین اجتماعی مکلف به ایجاد حساب بیمه درمان شد

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی نوبت عصر دیروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بند الحاقی 2 تبصره 7 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور را تصویب کردند که بر اساس این مصوبه مجلس، سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع ماخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تامین اجتماعی و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند، دیوان محاسبات کشور عملکرد این حساب را در چهارچوب قانون تامین اجتماعی مورد پایش قرار می‌دهد و ضمن لحاظ نمودن در گزارش تفریغ بودجه، هر سه‌ماه یک‌بار نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بند الحاقی 1 تبصره 7 بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع دادند که بر اساس این بند، سازمان تامین اجتماعی مکلف است کشاورزان، روستاییان و عشایر را ازمحل منابع خود از ده‌درصد(10%) درآمد حاصل از قراردادهای عمرانی موضوع ماده(38) قانون تامین اجتماعی با حداقل نرخ، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد