معاونین بهداشت و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کردند
ضرورت دیده بانی نظام سلامت کشور
1 اردیبهشت 1400 ساعت: 14:2معاونین بهداشت و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای مشترک به رییس مرکز تحقیقات بیماری‌های غیر واگیر ماموریت دادند تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی موجود و زیرساخت‌های فنی و اجای فراهم شده نسبت به برآورد بار 150 بیماری و حادثه، در19 گروه سنی، 2 جنس و تعداد 428 شهرستان از سال 2010 تا 2018 احصا شده مطالعه نسباد در سطوح شهرستانی برنامه‌ریزی و اقدام شود.
به گزارش سپید به نقل از وبدا، در این نامه علیرضا رییسی و فرید نجفی؛ معاونین بهداشت و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ضمن تقدیر از تلاش‌های ارزشمند مرکز تحقیقات بیماری‌های غیر واگیر در طراحی و اجرای مطالعه بار بیماری‌ها، سوانح و حوادث و عوامل خطر در سطوح ملی و استانی از سال 1990 تا 2015 در کشور جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت ماموریت مذکور تاکید شده است.

متن این نامه که به امضای دو معاون بهداشت و تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت رسیده، به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر فرشاد فرزادفر، رئیس محترم مرکز تحقیقات بیماری‌های غیر واگیر

همانگونه که مستحضر هستید؛ یکی از مهم‌ترین رسالت‌های مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور، پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی و شواهد علمی مورد نیاز سیاستگذاران و مدیران حوزه سلامت کشور است. در تصریح این مهم، بنا بر اهداف مندرج در سند چشم انداز ایران در سال 1404 و سایر سندهای بالا دستی همانند نقشه جامع علمی کشور و نقشه جامع علمی سلامت، دسترسی به داده‌های مورد نیاز نظام سلامت که بتوان در سایه آن به ترویج تصمیم‌سازی و تصمیم گیری مبتنی بر مستندات و شواهد اقدام نمود از اهم اولویت‌ها برشمرده شده است.

با گذشت نزدیک به 20 سال از شروع اجرای مطالعه بار بیماری‌ها در کشور جمهوری اسلامی و با عنایت به تغییرات وسیع جمعیتی و اپیدمیولوژیک در جمعیت کشور، اندازه گیری بار بیماری‌ها، عوامل خطر، سوانح و حوادث در مقطع کنونی به عنوان یکی از شاخص‌های رصد سلامت و ضرورتی برای دیده بانی نظام سلامت کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این راستا، ضمن تقدیر از تلاش‌های ارزشمند آن مرکز در طراحی و اجرای مطالعه بار بیماری‌ها، سوانح و حوادث و عوامل خطر در سطوح ملی و استانی از سال 1990 تا 2015 در کشور جمهوری اسلامی ایران (NASBOD- The National and Sub-national Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors)، بر این باور هستیم که بهره گیری از پروتکل علمی و روش‌های نظام‌مند در برآورد از دست رفتن سلامتی ناشی از بیماری، سوانح و حوادث و عوامل خطر که در این مطالعه مبتنی بر تعاریف و روش‌های جامع مطالعه‌ی جهانی بار بیماری‌ها (Global Burden of Disease) صورت گرفته است، اطلاعات ارزشمندی را در حوزه ارزیابی و تشریح کلی وضعیت سلامت گروه‌های هدف مختلف در کنار براوردهای مرتبط با بار بیماری‌های مختلف و توزیع آن‌ها در سطح کشور و استان‌ها، در اختیار ذی نفعان مرتبط قرار داده است.

بر این اساس و پیرو جلسه هم اندیشی مورخ 21/1/1400؛ و تشریح اهمیت موضوع، به آن مرکز ماموریت داده می‌شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی موجود و زیرساخت‌های فنی و اجرای فراهم شده نسبت به برآورد بار 150 بیماری و حادثه، در19 گروه سنی، 2 جنس و تعداد 428 شهرستان از سال 2010 تا 2018 احصا شده مطالعه نسباد در سطوح شهرستانی برنامه‌ریزی و اقدام فرمایید.

مورد انتظار است که اجرای این مطالعه منجر به تولید شواهد علمی قابل استناد جهت پاسخ به سوالات سیاستگذاران و برنامه‌ریزان حوزه سلامت در محورهای ذیل باشد:

-برآورد تعداد سال‌های از دست رفته به علت مرگ و ناتوانی به تفکیک بیماری‌های مورد مطالعه از سال 2010 تا 2018 در سطوح ملی تا شهرستانی

-برآورد امید زندگی به تفکیک گروه سنی و جنسی در سطوح ملی تا شهرستانی

-برآورد مرگ و میر کودکان زیر پنج سال و نوزادان به ازای 1000 تولد زنده در سطوح ملی تا شهرستانی

-برآورد میزان مرگ به علت بیماری‌ها و سوانح و حوادث در سطوح ملی تا شهرستانی

-برآورد میزان بروز سرطان در سطوح ملی تا شهرستانی

-برآورد بار عوامل خطر متابولیک، رفتاری، تغذیه‌ای، محیطی و سیستماتیک در سطوح ملی تا شهرستانی

-گزاره برگ‌های بار بیماری‌ها در سطوح شهرستانی

-خلاصه سیاستی متناظر با هر یک از اهداف مطالعه

-مصورسازی داده‌ها با استفاده از سامانه مصورسازی اطلاعات سلامت ایرانیان (VIZIT)

باتوجه به اهمیت بهره‌برداری بهینه از مستندات در برنامه‌ریزی‌های حوزه سلامت، پیشاپیش از سرعت بخشیدن به فرایند مذکور سپاسگزاریم.
دیدگاه کاربران
نام :    ایمیل : 

عکس خوانده نمی‌شود کد امنیتی :      

ممکن است این مطالب هم برای شما مفید باشد

طراحی و اجرا توسط: هیاهو