صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
راه‌اندازی سامانه یکپارچه خدمات بهداشت و درمان در سال 95

به گزارش «سپیدآنلاین» به نقل از ایسنا، علی‌اکبر سیاری در نشست خبری که به مناسبت مانور برنامه سلامت نوروزی وزارت بهداشت برگزار شد برخی اقدامات انجام شده در حوزه معاونت بهداشت این وزارتخانه را در دو سال و نیم گذشته برشمرد و گفت: «در این مدت بیش از هر زمان دیگری در امر بهداشت و پیشگیری در کشور از نظر منابع مالی بهبود استانداردها، تعمیر وتجهیز واحدها و پاسخگویی به تقاضا و نیاز مردم اقدام شده است.» وی با بیان اینکه سیمای بیماری‌ها و مرگ در کشور تغییر کرده است، ادامه داد: «به همین دلیل باید به نابرابری‌ها و محرومیت‌های اجتماعی پایان داده و عدالت اجتماعی را برقرار سازیم.» سیاری افزود: «در همین راستا در معاونت بهداشت برای 10 میلیون و 200 هزار نفر که فاقد مراقبت‌های اولیه بهداشتی و پیشگیری بودند درصدد بودیم تحت عنوان جمعیت پنهان، اقداماتی را انجام دهیم که برای 24 میلیون جمعیت شهری، دسترسی به خدمات مراقبت‌های اولیه و پیشگیری را فراهم کردیم.» وی گفت: «همچنین سامانه یکپارچه خدمات بهداشت و درمان را تحت عنوان «سیب» راه‌اندازی کردیم که به جز استان خراسان رضوی و گیلان در تمام واحدهای ما آموزش‌های مربوط به آن آغاز شده و اقداماتش در حال انجام است.»