صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
به زودی مجوزهای استخدام از سازمان امور استخدمی اخذ می‌شود

به گزارش سپید، عباس عبادی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این پرسش که «پرداخت فوق‌العاده خاص به پرستاران به کجا رسید؟» ابراز کرد: «‌این موضوع مخصوص پرستاران نیست و ویژه همه کارکنان دولت است.»

وی ادامه داد: «قانون مربوط به سال 90 است که ابتدا برای کارکنان پزشکی قانونی اجرا شد و این مطالبه‌ای از سال قبل همه گروه‌ها چه در داخل وزارت بهداشت و غیره بوده و باید به صورت کلی در کشور حل شود. اگر حل شود پرستاران نیز مانند بقیه کارکنان دولت از این موضوع منتفع می‌شود.»

معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره «خبر خوش برای پرستاران» افزود: «‌بزودی مجوزهای استخدام از سازمان امور استخدمی اخذ می‌شود؛ ضمن اینکه موضوع دیگر، تبدیل وضعیت و ساماندهی کارکنان دولت است که بزودی در صحن مجلس مطرح می‌شود و اگر اتفاق بیفتد حجم زیادی از همکاران پرستار را استخدام خواهیم کرد.»

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا امسال جذب پرستار خواهید داشت؟» تصریح کرد: «33 هزار درخواست وزارت بهداشت داشتیم که در حال تعامل هستیم که اگر تبدیل وضعیت نیز صورت گیرد همه افرادی که به شکل نیروهای شرکتی و 89 روزه هستند تبدیل وضعیت می‌شوند.»

عبادی در خصوص «افزایش پذیرش دانشجوی پرستاری» ابراز کرد: «‌امسال معاونت آموزش برنامه‌ای ندارد، اما برای سال آینده اگر زیر ساخت آماده شود متناسب با افزایش تخت، افزایش خواهیم داشت.»

معاون پرستاری وزیر بهداشت اضافه کرد: «12 هزار تخت بیمارستانی در حال بهره‌برداری است که طبیعتا باید جذب دانشجو و استخدام را بیشتر کنیم.»