صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
بررسی مبانی اصلی تعرفه‌های دندانپزشکی دردستور کار قرار گرفت

به گزارش سپید، بنابر اعلام محمد جهانگیری، با توجه به مکاتبات انجمن‌های دندانپزشکی در خصوص اصلاح تعرفه‌های سال 99 به اطلاع می‌رساند در تاریخ 10/12/1399 جلسه‌ای مبنی بر بررسی تعرفه‌های ابلاغی دندانپزشکی در دفتر معاونت فنی و نظارت و با حضور  نمایندگان جامعه دندانپزشکی ایران، علی تاجرنیا «رییس جامعه دندانپزشکی ایران»،  بهزاد فرخ زاد «مسئول کمیته تدوین تعرفه‌های جامعه دندانپزشکی ایران» و الهام سادات افراز «نماینده انجمن بیماری‌های دهان و دندان» برگزار شد.

لازم به ذکر است در این جلسه مبانی اصلی تعرفه‌های سال 1399 در زمینه جزء حرفه‌ای، جزء فنی و جزء مواد و لوازم مصرفی در ‌بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، انجمن‌های علمی و سازمان نظام پزشکی در اسرع وقت برگزار شود. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی