صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
اولویت واکسن کرونا برای کادر درمان غیر قابل تردید است

به گزارش سپید، محمدرضا ظفرقندی در این توئیت نوشت: «اولویت تعلق واکسن به کادر شریف درمان و اقشار آسیب‌پذیر؛ غیرقابل تردید است. تا امروز ۲۰ هزار واکسن‌روسی برای جمعیت ۸۰ میلیونی ایران تهیه و توزیع شده‌ است. خوب بود نقادان منصف پی‌گیر علل و عوامل اصلی این عقب‌ماندگی در تهیه واکسن کووید بودند.»