صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
عضویت در سازمان نظام پزشکی برای طبابت در کشور یک قانون است

به گزارش سپید، محمد جهانگیری در گفت‌وگو با مهر بر الزام دریافت پروانه تاسیس مطب تاکید کرد و گفت: «جامعه پزشکی برای داشتن مطب ملزم به دریافت پروانه از سازمان نظام پزشکی است.»

‌معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران گفت: «افرادی که قرار است در کشور به حرفه پزشکی بپردازند، باید عضو سازمان نظام پزشکی ایران باشند.»
وی در پایان افزود: «برای طبابت و دریافت پروانه مطب هیچ تفاوتی بین طب سنتی و مدرن نیست، عضویت در سازمان نظام پزشکی برای طبابت در کشور یک قانون است.»