صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
تا زمانی که بیمارستان غیر صحرایی وجود دارد، از بیمارستان صحرایی استفاده نمی‌شود

به گزارش سپید، سعید نمکی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان استفاده از ظرفیت بیمارستان‌های صحرایی به جای محدود کردن ظرفیت ‌بخش‌های بیمارستانی و تخصیص این ‌بخش‌ها به کرونا وجود دارد؟ اظهار کرد: «در هیچ جای دنیا تا زمانی که بیمارستان غیرصحرایی وجود دارد، از بیمارستان صحرایی استفاده نمی‌شود.»

وی تاکید کرد: «برای سایر ‌بخش‌ها تقسیم‌بندی انجام شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.»

به گزارش ایسنا، در پی موج سوم شیوع بیماری ویروس کرونا در کشور، بسیاری از مجتمع‌های بیمارستانی، به دلیل افزایش بیماران کرونایی نیازمند به بستری، از بخشی از ظرفیت سایر بخش‌های درمانی نیز جهت ارایه خدمت به این بیماران استفاده کرده‌اند.