صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
ضوابط بهداشتی و شرایط برگزاری روز عرفه و اعیاد قربان و غدیر

به گزارش سپید، علیرضا رییسی در بخشی از این نامه با بیان این که تا قبل از شیوع این ویروس منحوس، ‌برگزاری مراسم مذهبی و آئینی به صورت عادی و برگرفته از اعتقادات، ‌ در جریان بوده لیکن با انتشار بیماری کرونا این روند با مخاطره مواجه شده است، تاکید کرد: برقراری تعادل میان انجام مراسم،  آئین‌ها و فرائض مذهبی با حفظ سلامت و امنیت جان شهروندان در زمان وقوع بیماری‌های همه گیر در دنیا یکی از حساس‌ترین موضوعات تصمیم گیران بوده که نیازمند تامل و تدبیر خاصی می‌باشد.

بر اساس اعلام معاونت بهداشت، ضوابط بهداشتی و شرایط برگزاری روز عرفه و اعیاد قربان و غدیر به شرح زیر است:

شرایط برگزاری عرفه

اولویت برگزاری مراسم عرفه از طریق فضای مجازی می‌باشد.  

مراسم عرفه فقط در مناطق سفید برگزار شود.

از برگزاری مراسم عرفه در سایر مناطق (زرد، نارنجی و قرمز) پرهیز شود.

در صورت برگزاری حضوری در مناطق سفید در حد چند محل مشخص بدون تجمع و فیلمبرداری و پخش مستقیم از رسانه ملی و استانی و بهره گیری مردم در منازل از رسانه ملی (رادیو و تلویزیون)  انجام شود.

در صورت برگزاری حضوری در مناطق سفید، در تعدادی از مراکز مشخص شده (مراکز شهرستان‌ها ) و در فضای باز با رعایت فاصله5/1 متر و استفاده از  ماسک و جمعیت حداکثر 50 نفر رعایت شود.

در صورت برگزاری در مناطق سفید در مکان‌های مسقف با 25 در صد ظرفیت محل حداکثر 50 نفر به ازای هر نفر 4 متر مربع دارای تهویه مناسب و استفاده از ماسک رعایت شود.

بدون توزیع نذری و پذیرایی در صورت توزیع مواد غذایی و توزیع آب بایستی به صورت بسته‌بندی یک نفره باشد.

برگزاری مراسم در فضای باز بیش از دو ساعت و در فضای مسقف و سرپوشیده بیش از یک ساعت نشود.

گندزدایی قبل و بعد از مراسم محل (سطوح مشترک ) ضروری بوده و باید انجام شود.

وجود مواد ضدعفونی دست در ورودی محل برگزاری مراسم ضروری می‌باشد.

کنترل تردد و ورود و خروج جهت جلوگیری از تجمعات توسط مسئولین برگزاری انجام شود.

مراکز بهداشت با هماهنگی سازمان تبلیغات و مسئولین برگزاری هماهنگی لازم جهت نظارت و کنترل بهداشتی برنامه‌ریزی نمایند.

مسئولین برگزار کننده، ماسک جهت افرادی که فاقد ماسک می‌باشند در نظر گرفته و هنگام ورود به محل جهت استفاده تحویل داده شود.


شرایط اعیاد قربان و غدیر

برگزاری هر گونه مراسم و جشن و نماز عید غدیر و قربان فقط در مناطق سفید از نظر شیوع بیماری کووید 19 انجام شود.

از برگزاری مراسم و نماز اعیاد قربان و غدیر در مناطق زرد، نارنجی و قرمز پرهیز شود.

از برگزاری هر گونه مراسم جشن اعیاد با تجمعات بزرگ پرهیز شود.

برگزاری مراسم به صورت مجازی و رسانه‌‌های ملی انجام شود.

 از فعال شدن ایستگاه‌های صلواتی جهت توزیع شیرینی و شربت و موارد مشابه پرهیز شود.

اولویت برگزاری نماز اعیاد قربان و قدیر در مناطق سفید در فضای باز با رعایت فاصله 5/1 متری و با استفاده از ماسک و همچنین مهر و سجاده شخصی می‌باشد.

درصورت برگزاری نماز عید غدیر و قربان به صورت مساجد محله در مناطق سفید با  حداکثر 50 نفر نمازگزار و رعایت فاصله 5/1 متری از هم ضروری می‌باشد.

حداکثر زمان جهت برگزاری نماز غدیر و قربان از یک ساعت بیشتر نشود.

استفاده از ماسک توسط نمازگزاران و همه افراد شرکت کننده در مراسم فریضه نماز الزامی می‌باشد.

استفاده از سجاده و مهر شخصی توسط نمازگزاران ضروری می‌باشد.

در صورت برگزاری در فضای سر پوشیده و مسقف، داشتن تهویه مناسب ضروری می‌باشد بطوریکه حداقل در و پنجره‌ها در مدت برگزاری نماز باز باشد.   

سطوح مشترک محل‌های برگزاری قبل و بعد از مراسم توسط مسئولین برگزاری گندزدایی شود.

در ورودی محل برگزاری امکانات ضدعفونی دست فراهم و تعبیه شده باشد.

مسئولین برگزار کننده، ماسک جهت افرادی که فاقد ماسک می‌باشند در نظر گرفته و هنگام ورود به محل جهت استفاده تحویل داده شود.

مردم از دید و بازدید اعیاد قربان و غدیر در همه مناطق پرهیز نمایند.

استفاده از ظرفیت صدا و سیما ملی و استانی در اطلاع رسانی عمومی ضروری می‌باشد.

مراسم قربانی و ذبح آن طبق دستورالعمل سازمان دامپزشکی عمل گردد.  

از ذبح قربانی در منازل پرهیز شود.