صفحه نخست چاپ
سپید آنلاین
تدوین دستورالعمل کشوری مبارزه با اپیدمی کرونا ویروس

به گزارش سپید به نقل از وبدا،‌ بهزاد هوشمند با اعلام این خبر افزود: «با توجه به اپیدمی کرونا ویروس در کشور و نقش دانشکده‌های دندانپزشکی به عنوان مراکز بالفعل آموزشی، درمانی و بهداشتی کشور بر آن شدیم که با هماهنگی و همدلی تمامی واحدهای ذیربط در نظام سلامت، انجمن‌های علمی تخصصی و جامعه دندانپزشکی ایران مجموعه‌ای را براساس استانداردهای جهانی و به منظور استمرار فعالیت‌ها در این بخش تدوین نمائیم.»
‌هوشمند در ادامه از تدوین و ابلاغ دستورالعمل کشوری دانشکده‌های دندانپزشکی در ارتباط با استمرار فعالیت‌ها در شرایط جدید کشور و تدوین دستورالعمل گزیده نکات بالینی و ارائه خدمات دندانپزشکی در اپیدمی کرونا ویروس خبر داد .
وی تدوین پمفلت‌های آموزشی و فرم‌های خودغربالگری، فرم تریاژ تشخیصی و غربالگری بیماران جهت بهره برداری توسط مراکز آموزش درمانی و دانشکده‌های دندانپزشکی سراسر کشور را از جمله مفاد مصوب در این دستورالمعل کشوری نام برد.