با داوود کاظمی اولین جراح قلب در ایران
دستانی که 60 سال پیش جراحی قلب کرد
بازنشر مصاحبه اختصاصی سپید با داوود کاظمی در تاریخ 27 خرداد 1396 
داوود کاظمی شاید اسم شناخته شده و مشهوری نباشد ولی بسیاری او را ازپایه گذاران جراحی نوین قلب در ایران می دانندو محمدحسین ماندگار یکی از مشهورترین دانشجویانش می گوید که او به حق بنیان گذار جراحی قلب در ایران است.
طراحی و اجرا توسط: هیاهو