وزیر بهداشت در مراسم افتتاح نخستین کارخانه تولید انسولین قلمی در کشور تاکید کرد
تضمین صددرصدی سرمایه‌گذاری در حوزه دارو
طراحی و اجرا توسط: هیاهو