حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با سپید:
با هزار میلیارد تومان، تامین واکسن کشور شدنی نیست
گفت‌وگوی اختصاصی روزنامه سپید با نفرات اول، دوم و سوم آزمون دستیاری 99
بیم‌ها و امیدها


گزارش سپید از میزان سهم مردم در درمان کرونا
فقط 5 تا 10 درصد تعرفه دولتی
طراحی و اجرا توسط: هیاهو