حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با سپید:
با هزار میلیارد تومان، تامین واکسن کشور شدنی نیست
طراحی و اجرا توسط: هیاهو