چاپ خبر
مدیرکل امور فنی و مستمری های سازمان تامین اجتماعی:
ماده 103 قانون خدمات کشوری برای بازنشستگی کارکنان به قوت خود باقی است
سپید آنلاین   |   تیتر ۱ / سلامت در رسانه‌ها   |   29 تیر 1396 ساعت 12:54   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/n12789

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از ایرنا سیدمحمدعلی جنانی افزود: با توجه به پایان مهلت اجرای برنامه پنجم توسعه کشور از تاریخ یکم فروردین 1396 بخشنامه شماره 58،1مستمری ها ملغی الاثر اعلام شده و مفاد بخشنامه شماره 58 مستمری ها درباره بازنشستگی کارکنان دستگاه اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی وفق ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه 1386 مجلس شورای اسلامی تنفیذ می شود.
وی اظهار داشت: براساس ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری که هشتم مهرماه سال 1386، به تصویب رسید برای افرادی که در دستگاه های اجرایی در بخش های تخصصی و غیرتخصصی مشغول به فعالیت هستند و درخواست بازنشستگی دارند، دو شرط وجود دارد اگر فعالیت غیرتخصصی باشد و فرد به 30 سال خدمت برسد بدون شرط سنی می تواند درخواست بازنشستگی خود را ارائه دهد اما برای فعالیت های تخصصی اگر به 30 سال خدمت برسد فرد درخواست بازنشستگی می کرد، این فرد می توانست بازنشسته شود اما اگر درخواستی برای بازنشسته شدن نداشت، دستگاه اجرایی می توانست تا 35 سال آن فرد را نگهدارد.
وی تصریح کرد: این دستورالعمل تحت عنوان بخشنامه 58 و 58،1 به دستگاه های اجرایی ارسال شد اما با توجه به اینکه اخیرا قانون برنامه پنجم تمام شده است این بخشنامه نیز ملغی شده و تمام کسانی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و از ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس این بخشنامه ها از خدمات بازنشستگی استفاده کرده اند باید از این پس از ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگی خود استفاده کنند.
براساس شرایط بازنشستگی ماده 103 مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می ‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
الف) حداقل 30 ‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال.
ب) حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 روز حقوق.
تبصره 1- سابقه یادشده در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل ساخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر است و شرط سنی برای زنان منظور نمی شود.
تبصره 2- دستگاههای اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 60 سال سن و همچنین کارمندانی که دارای 35 سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و 65 سال سن هستند را راسا و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.
تبصره 3- دستگاههای اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای 65 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی 70 سال است. کارمندان تخصصی یادشده که سابقه خدمت آنها کمتر از 25 سال است، در صورتی که بیش از 20 سال سابقه خدمت داشته باشند می‌ توانند تا رسیدن به 25 سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می‌ شوند.