چاپ خبر
فعالیت 200هزار داوطلب سلامت در کشور
سپید آنلاین   |   سلامت در رسانه‌ها   |   22 دی 1395 ساعت 17:04   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/n10880

به گزارش سپیدآنلاین به نقل از وبدا، حمیدرضا بهرامی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به نقش محوری جلب مشارکت‌های مردمی و بین بخشی در نیل به سلامت جامعه و توسعه پایدار، عنوان کرد: داوطلبان سلامت سابقه 26 ساله در ایران دارند؛ افرادی که عاشقانه وقت خود را بدون اینکه انتظاری داشته باشند روی این امر خیرخواهانه می‌گذارند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وزرات بهداشت از لشکری 200هزار نفری از داوطلبان سلامت برخوردار شده و این در حالی است که کارکنان وزارت بهداشت 150هزار نفر بیشتر نیستند و این تعداد داوطلب سلامت نسبت به کارکنان، نشان‌دهنده اعتقاد مردم نسبت به اصولی است که نظام طراحی کرده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: درحال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 14هزار و 700داوطلب سلامت در 284پایگاه سلامت و 668خانه بهداشت در راستای ترویج مفاهیم سلامت، توسعه رفتارهای سالم، توانمندسازی و حساس‌سازی افراد جهت حفظ و ارتقاء سلامت خود، خانواده و جامعه تلاش می‌کنند.