بیمه

عبدالرحمن تاج الدین مطرح کرد:
اولویت‌های معاونت حقوقی تامین اجتماعی در سال جاری


تاریخ انتشار : 18 فروردین 1395 ساعت 16:58
0
0
e
p
+
-
اندازه متن :
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی به مهمترین اولویت‌های این سازمان در سال جاری اشاره کرد و گفت: « تلاش می کنیم با استفاده از تجربیات گذشته و ظرفیت‌های سازمان، تعامل منطقی، هدفمند و در راستای ماموریت‌های سازمان در این دوره مجلس برقرار شود.»

به گزارش سپیدآنلاین، عبدالرحمن تاج الدین داشتن تعامــل منطقــی و هدفمنــد بــا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تحقــق عدالــت در زمینــه تامین اجتماعــی و نیــز پیگیــری مصوبــات مهم و بنیادین مرتبط با این حوزه را به عنوان مهمترین برنامه های سال جاری معاونت حقوقی و امور مجلس برشمرد و گفت: «امیدواریم با اقدامات انجام شده مطالبــات اساســی جامعــه بیمه شــدگان، مستمری بگیران و بازنشســتگان را پاسخگو باشیم.»
وی با بیان اینکه اقدامات موثری در سال گذشته در راستای منافع ســازمان تامین اجتماعی انجام شد، افزود: «حوزه حقوقی تلاش کرد که ارتباط وهمکاری مناسبی با نمایندگان مجلس شــورای اســلامی و نیز نهادهای قوه قضاییه از جمله دیوان عدالت اداری شکل بگیرد.»
تاج الدین با اشاره به ورود نمایندگان جدید در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: «تلاش می کنیم با استفاده از تجربیات گذشته و ظرفیت‌های سازمان، تعامل منطقی، هدفمند و در راستای ماموریت‌های سازمان در این دوره مجلس نیز برقرار شود.»
معــاون حقوقی و امور مجلس ســازمان تامین اجتماعی اظهار امیدواری کرد در قالب تدوین برنامه ششم توسعه و دیگر قوانین مطروحه در صحن مجلس شورای اسلامی کــه در قالــب طرحها و لوایــح ارائه می شــود، با ارائه پیشنهادهای اساســی، افق امیدوارکننده ای را در ادامه راه سازمان ترسیم کنیم.
تاج الدین با اشــاره به برنامه های این معاونت در بخش حقوقی در سالجاری اظهار داشت: «پیگیری پرونده های مهم این سازمان در دستگاه قضایی در سال جاری انجام می شود.»
وی افزود: «همچنین در ســال جدید تلاش می کنیم در راســتای سیاستهای سالهای گذشــته در خصوص کاهش دعاوی در دیوان عدالت اداری با تعامل و اقدامات پیشگیرانه عمل کنیم.»


شما منتشر کنید در


مطالب مرتبط


دیدگاه کاربران


ارسال دیدگاه


نام :    ایمیل : 

عکس خوانده نمی شود کد امنیتی :      
طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه