نظام سلامت

بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد؛
الزام موسسات پزشکی و مراکز درمانی به رعایت تعرفه دولتی مصوب هیات وزیران


تاریخ انتشار : 19 فروردین 1397 ساعت 21:32
0
0
e
p
+
-
اندازه متن :
معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخشنامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور تصریح کرد: کلیه موسسات پزشکی و مراکز درمانی تحت پوشش سازمان ها و ارگان های مذکور، ملزم به رعایت تعرفه بخش دولتی مصوب هیات وزیران هستند.

به گزارش سپیدآنلاین در این بخشنامه که در راستای اجرای بند "ز" تبصره 17قانون بودجه سال97 درخصوص اخذ تعرفه دولتی است، تاکید شده است: سازمان ها و ارگان های غیردولتی که به هرنحو از منابع عمومی دولت استفاده می نمایند و نیز سایر بخش ها از جمله سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح که امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند، مکلفند به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی، خدمت ارائه کنند.
در این بخشنامه، تصریح شده است: با استناد به ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به ویژه بند "الف" ماده 72 این قانون، تولیت نظام سلامت متمرکز در وزارت متبوع و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شرکت های بیمه پایه و تکمیلی موظف به تبعیت از خط مشی و سیاست های این وزارتخانه خواهند بود.
همچنین در راستای اجرای بند "ز" تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 97 کل کشور، سازمان ها و ارگان های غیردولتی که به هر نحو از منابع عمومی دولت استفاده می نمایند و نیز سایر بخش ها از جمله سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح که امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند، مکلفند به کلیه افراد بیمه شده با تعرفه دولتی ارائه خدمت نمایند. بر این اساس و با توجه به تکلیف قانونی یاد شده و به جهت التزام به اجرای قوانین و رعایت حقوق دریافت کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی افراد بیمه شده، کلیه موسسات پزشکی و مراکز درمانی تحت پوشش سازمان ها و ارگان های مذکور، ملزم به رعایت تعرفه بخش دولتی مصوب هیات وزیران همانند مراکز درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی می باشند.
در بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت، از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور خواسته شده است، مراتب با قید فوریت به کلیه ارائه کنندگان خدمات مشمول تحت پوشش نظارتی آن دانشگاه ابلاغ و ضمن تاکید انطباق شرایط با موازین قانونی و رعایت تعرفه دولتی، بر اجرای صحیح آن نظارت جدی نموده و با مراکز خاطی، مطابق با ضوابط مربوطه، عمل شود. وبدا


شما منتشر کنید در


مطالب مرتبط


دیدگاه کاربران


آبی 19 فروردین 1397 23:18
مگر وزارت بهداشت کدام جز بهداشت یا درمان را به نرخ ثابت به تمام بخشها ارائه میدهد که فرمان میدهد.
آنکه نان دهد فرمان دهد
0
0
0
0 نفرارسال دیدگاه


نام :    ایمیل : 

عکس خوانده نمی شود کد امنیتی :      
طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه