با حکم معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ پیر حسین کولیوند به سمت سرپرست مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کشور منصوب شد.


به گزارش سپیدآنلاین، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پیر حسین کولیوند
سلام علیکم

نظر به توانمندی‌ها، شایستگی‌ها و تعهد جنابعالی، بدینوسیله به سمت سرپرست مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور منصوب می‌شوید. امید است در اجرای وظایف مشروحه ذیل در جهت پیشبرد اهداف این مرکز کوشا باشید. توفیق روزافزون جنابعالی را از خداوند منان مسئلت دارم.
1- تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی برای پیشگیری و مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور.
2- مدیریت سوانح عمدی و غیر عمدی، حوادث غیر مترقبه و فوریت‌های پزشکی (بیمارستانی و پیش بیمارستانی) در سطح کشور.
3- تدوین ضوابط، استانداردها، نظارت و ارتقای شبکه ارتباطات مراکز حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور.
4- طراحی، پایش، پشتیبانی، نظارت و ارتقای شبکه ارتباطات مراکز حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور.
5- ایجاد بستر مناسب هدایت و فرماندهی عملیات امداد، انتقال، مقابله با بحران در حوزه سلامت و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه در کشور.
6- تدوین آیین نامه‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌ها به منظور ارتقاء کیفیت و ساماندهی مدیریت اورژانس بیمارستانی.
7- ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات، تحربیات و دستاوردها با سازمان‌های جهانی در زمینه آموزش پیشگیری از حوادث و فوریت‌های پزشکی.
8- تدوین و نظارت بر شرح وظایف، شرایط تاسیس و نحوه عملکرد واحدهای فعال دولتی و غیردولتی ارائه دهنده خدمات حوادث و فوریت‌های پزشکی.
9- تدوین برنامه‌های آموزشی، نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان اورژانس بیمارستانی و پیش بیمارستانی در سراسر کشور.دکتر محمد آقاجانی
معاون درمان
طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه