مشاور معاون پرستاری وزیر بهداشت ضمن تبریک روز پرستار و پاسداشت این روز، به سپیدآنلاین می‌گوید: «وقتی روز پرستار را به همکاران بالینی خود تبریک می‌گوییم، همکاران آموزشی را هم باید مورد توجه قرار دهیم، چراکه اگر ارتقای کیفیتی در پرستاری وجود دارد و اگر خدمتی در این زمینه به بیماران ارائه می‌شود، منشاء آن از دانشگاه و دانشکده‌هاست.»عباس عباس‌زاده ضمن اشاره به تاثیرگذاری بالای نقش اساتید پرستاری، تصریح می‌کند: «اساتید هستند که آغازگر خدمات خوب همکاران ما در بیمارستان‌ها به شمار می‌روند و به نوعی در خیر و ثواب ارائه خدمات سهیم هستند. البته جامعه پرستاری نیز قدرشناس زحمات اساتید خود هستند.» وی می‌افزاید: «هرچه در این زمینه هم‌افزایی کنیم و از عرصه‌های بالین بهتر و بیشتر برای آموزش دانشجویان و نیروهای تازه‌نفسی که وارد این عرصه می‌شوند، استفاه کنیم و هرچه این ارتباط بین آموزش و بالین نزدیک‌تر و عمیق‌تر شود، مطمئنا اولین شخصی که از آن سود می‌برد، بیمار است که خدمات بهتری را دریافت می‌کند.»
طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه