مصطفی آقارضی، عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در گفت‌وگو با سپیدآنلاین در خصوص بیمه مسئولیت پزشکان گفت: «بیمه مسئولیت که در حقیقت مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان را بیمه می‌کند به معنای جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی حرفه‌ای این افراد در قبال اشخاصی است که به علت خطا ، اشتباه ،غفلت و یا قصوری که در انجام امور درمانی یا پزشکی انجام شده دچار صدمات جسمانی ، روانی و یا منجر به فوت شده‌اند که بیمه این موارد را پوشش می‌دهد.»
وی در خصوص علت قطع بیمه مسئولیت برخی پزشکان توسط شرکت‌های بیمه، افزود: «باید به این نکته توجه داشت که هدف شرکت بیمه کنترل خسارت است. در صورتی که بیمه‌گر نه تنها در این رشته بلکه در سایر رشته‌ها نیز متوجه شود که بیمه گذار در طول یک دوره بیمه‌ای ضررو زیان‌های زیادی را به شرکت بیمه وارد کرده و تواتر و شدت خسارت داشته باشد، این اختیار قانونی و منطقی را دارد که از پذیرش آن بیمه‌گذار برای سال آینده امتناع کند.»
آقارضی ادامه داد: «زمانی که ریسک بیشتر از 70 درصد باشد، شرکت‌های بیمه سعی می کنند از پذیرش ریسک اجتناب می‌کنند چون دیگر بحث ریسک مطرح نیست بلکه تحقق خطر مطلق بیشتر است. یعنی این فرد دائما به شرکت بیمه ضررو زیان وارد می‌کند. شرکت بیمه یک بنگاه اقتصادی است و تحلیل هزینه و فایده می کند و مسلما در این شرایط پزشک را بیمه نخواهد کرد.»
وی گفت: «البته در این شرایط ممکن است که شرکت بیمه دیگری پزشک را بیمه کند ولی در صورتی که این شخص چند شرکت را به طور مداوم تغییر دهد و دارای سابقه خوبی نباشد به شرکت‌ها خسارت وارد کند طبیعتا شرکت‌های بیمه تمایلی به بیمه کردن آنها ندارند. »
وی در خصوص بیمه مسئولیت رزیدنت‌ها بیان کرد: «این گروه می‌توانند خود را به صورت انفرادی بیمه کنند فقط با این تفاوت که اضافه نرخی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.باید به این نکته توجه داشت که عنوان این بیمه مسئولیت حرفه‌ای است. بنابراین ضریب خطا پزشک کمتر از افرادی است که در دوره رزیدنتی و انترنی قرار دارند به همین دلیل شرکت‌های بیمه برای رزیدنت‌ها درصدی اضافه نرخ حق بیمه محاسبه می‌کنند.»
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه تاکید کرد: «شرکت‌های بیمه، حق بیمه‌ها را براساس سوابق و تجارب خسارتی که داشتند در نظر گرفته‌اند. در واقع این تعرفه‌ها برگرفته از نتایج و تجارب چندان نامناسبی است که وجود داشته و مسلما اگر چنین ضریب خسارتی نداشتند شاید نرخ را به مراتب پایین‌تر در نظر می‌گرفتند.»
آقارضی با بیان اینکه بیمه مسئولیت پزشکان برای شرکت‌های بیمه نتایج مطلوبی نداشته است، گفت: «از آنجایی که این رشته دارای کارمزد 25 درصد برای نماینده‌ها است اگر ضریب خسارت این رشته بالای 60 درصد باشد برای شرکت بیمه سود عملیاتی نخواهد داشت. در صورتی که این ضریب کمتر از 60 درصد باشد می‌توان گفت که شرکت‌های بیمه با توجه به کارمزد حق صدور و هزینه‌های اداری به 5 تا 10 درصد سود عملیاتی دست یابند. اما متاسفانه برآیند آنچه که در صنعت بیمه بوده برآیند مثبتی برای هیچ یک از شرکت‌های بیمه نبوده است.»
عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه گفت: «ضریب خسارت رشته بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان برای اغلب شرکت‌ها 65 درصد به بالا بوده است. حتی شرکت‌هایی با 140 درصد خسارت مواجه شده‌اند و کم هستند شرکت‌هایی که ضریب خسارت آنها کمتر از 50 درصد بوده است.»
طراحی و اجرا توسط: هنر رسانه