چاپ خبر
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
پزشکان خود هیزم به آتش شایعات می ریزند
سپید آنلاین   |   تیتر ۱ / نظام سلامت   |   08 بهمن 1394 ساعت 03:19   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/n3621

در حاشیه چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی و چهارمین کنگره سالانه اخلاق پرستاری، محمدهادی ایمانیه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پاسخ به سئوال خبرنگار سپیدآنلاین مبنی بر اینکه چرا جامعه ما به راحتی پذیرای اخبار و شایعات رفتارهای غیراخلاقی پزشکان با بیماران (از جمله حادثه بیمارستان خمینی شهر) است؟ گفت:« برخی در همین جامعه پزشکی به دلیل رقابت ها و حتی گاه حسادت ها چنین حوادثی را بیش از حد برجسته می کنند. بر همین اساس است که من پیشنهاد تشکیل شبکه ای برای بیان خوبی ها و اخلاق مداری ها البته بر مبنای واقعیت نه دروغ را مطرح کردم.»
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پاسخ به اینکه چرا نوعی بی اعتمادی در جامعه میان پزشک و مردم ایجاد شده است، تاکید کرد:«این تصور که پزشکان قشری میلیاردر و مرفه هستند، بسیار آسیب رسان به این اعتماد است و ما باید در فضای مجازی آن را بازسازی کنیم. ما ابتدا برای مردم این حقیقت را توضیح دهیم که 97 درصد پزشکان، درآمد متوسط و حتی رو به پایین دارند و تنها 3 درصد چنین درآمدهایی دارند.»
وی در پایان گفت:« ما باید کاری کنیم که این واقعیت ها نهادینه شود تا آن 97 درصد پاسوز آن 3 درصد نشوند. آن 3 درصد متخلف وجود دارند و متاسفانه بقیه ساکت نشسته اند برای همین مردم این بخش را بیشتر می پذیرند.»