چاپ خبر
عذرخواهی وزارت بهداشت بابت لغو حضور پزشکان بدون مرز فرانسه در ایران
سپید آنلاین   |   نظام سلامت   |   06 فروردین 1399 ساعت 15:04   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/n15784

به گزارش سپیدآنلاین، کیانوش جهانپور گفت: پزشکان بدون مرز فرانسه در نظر داشتند یک بیمارستان ۴۸ تختخوابی سیار و صحرایی در یکی از مراکز درمانی ما ایجاد کنند.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: امروز بیش از ۱۰ هزار تخت بیمارستانی و ۱۰ هزار تخت پسابیمارستانی که عمده آنها مازاد است، داریم و قاعدتا ۴۸ تخت بیمارستانی برای شرایط ما راهگشا نیست. ضمن پوزش و عذرخواهی از این اقدام همراهانه و همدلانه آنها تقدیر می‌کنیم.
علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت هم در توئیتی نوشت: در گروه پزشکان بدون مرز هیچ متخصص عفونی یا مرتبط با کرونا حضور نداشت. یک پزشک اورژانس و میزان کمی تجهیزات مصرفی که تولید داخل هم دارد. داروی خاص و تحریمی هم نبوده که به کاهش اثرات تحریم کمک کند. در شرایطی که ده‌ها بیمارستان صحرایی نیروهای مسلح در آماده‌باش و بسیاری از بیمارستان‌ها خالی است، حضور این تیم و راه‌اندازی بیمارستان صحرایی 48 تختخوابی لزومی ندارد.