چاپ خبر
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:
داروهای بیماران خاص تا پایان سال تامین شده است
سپید آنلاین   |   دارو و تجهیزات پزشکی   |   22 دی 1397 ساعت 21:36   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/n15142

به گزارش سپیدآنلاین، محمد عبده زاده با اشاره به اینکه در تامین داروهای بیمارن خاص هیچ مشکلی وجود ندارد، اظهار کرد: داروهای بیماران خاص تا پایان سال تامین شده است که براساس لیست تهیه شده از بیماران خاص هر استان، به صورت ماهیانه توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر وضعیت تامین داروی بیماران خاص به پایداری رسیده است، گفت: خوشبختانه از دو ماه گذشته مشکلی در تامین داروی بیمارن خاص نداشته ایم و تا پایان سال نیز نگرانی از این بابت وجود ندارد.