چاپ خبر
دبیر همایش بین‌المللی پزشکی آکادمیک مطرح کرد
نگرانی جامعه پزشکی از تضعیف آموزش به دلیل جذابیت‌های مالی بخش درمان
سپید آنلاین   |   سلامت و سبک زندگی   |   21 فروردین 1397 ساعت 18:49   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/n13354

به گزارش سپیدآنلاین، مجتبی زارعی در آستانه برگزاری اولین همایش بین‌المللی پزشکی آکادمیک ایران گفت: «امروزه در همه جای دنیا این دو بخش یعنی آموزش و بالین از یکدیگر جدا هستند، اما متاسفانه ایران تنها کشوری است که این دو را باهم ترکیب کرده است.»
وی افزود: «زمانی که این دو بخش پزشکی با یکدیگر ترکیب شدند، این پزشک است که باید تصمیم بگیرد بیشتر وقت خودش را صرف بالین کند یا به امر آموزش و تحقیق بپردازد.» زارعی با اشاره به اینکه جذابیت کارهای درمانی مخصوصاً به خاطر پاداش مالی خیلی بیشتر از تحقیق و آموزش است، افزود: «این نگرانی وجود دارد که به خاطر پول‌های هنگفتی که برای تشخیص و درمان بیماری‌ها صرف می‌شود، بخش آموزش و تحقیق در پزشکی تضعیف شود.»
زارعی اضافه کرد: «در کشورهای دیگر یک پزشک وقتی در بخش آموزش و تحقیق مشغول به کار می‌شود با پزشک دیگری که در بالین مشغول کار است به لحاظ درآمدی تفاوتی بین این دو وجود ندارد اما متاسفانه در کشور ما و به خاطر ترکیب آموزش و بالین در پزشکی این نگرانی وجود دارد که در طول زمان بخش آموزش پزشکی صدمه ببیند.»