چاپ خبر
800/000/000
روزنامه سپید   |   اخبار 5   |   21 مهر 1394   |   لینک خبر:   sepidonline.ir/d4227

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر افزایش حجم تولید تجهیزات پزشکی در کشور گفت: «متاسفانه در زمینه تجیهزات پزشکی 1500شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی در کشور، در مقابل 500 شرکت تولید کننده وجود دارد.» رسول خضری با بیان اینکه در کشور حدود 3هزار و 380شرکت توزیع کننده برای شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی فعالیت می‌کنند، افزود: «بنابر اعلام وزارت بهداشت در سال حدود 800 میلیون دلار واردات و در مقابل 400 میلیون دلار تولیدات تجهیزات پزشکی در داخل داریم.» خضری با اشاره به اینکه صادرات جزئی هم در حوزه تجهیزات پزشکی داریم، گفت: «در سال92 این میزان به 15میلیون دلار و درسال93 به 30میلیون دلار رسیده است که به نظر می‌رسد در سال‌جاری نیز به بالای 50 میلیون دلار برسد.»